Vertrek wethouder Rita van de Groep

08-05-2014

Dames en heren, beste Rita en Arie


Zo ben je wethouder, en ben/ga je volledig voor je werk en zo zijn er verkiezingen…….

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, hoewel vele uitleggers een duit in de zak van de evaluatie doen.


Voor een wethouder als Rita van de Groep was zal dat hard zijn aangekomen. Het is alsof je in een rijdende trein zit en plotseling doemt er een muur voor de trein op! Een einde van de rit waarop je je niet hebt kunnen voorbereiden.


Hoe Rita de verkiezingsuitslag werkelijk heeft ervaren zullen naast Arie weinig mensen hebben gezien. Voor jou was het fluitsignaal van de verkiezingsuitslag geen einde wedstrijd maar een moment van omschakelen. En dat jij in staat bent om dat uiterlijk onbewogen te kunnen doen, dwingt ons respect voor jouw professionaliteit af.


Die heb je in je nieuwe, oude, rol als fractievoorzitter meer dan ooit nodig. Voor wie jaren in de keuken heeft gestaan en alle ingrediënten heeft geproefd en gekeurd, zal het ook een omschakeling vragen om in het restaurant plaats te nemen, maar daar ben jezelf terdege van bewust en wens ik je ook alle wijsheid en succes toe. Onze goede samenwerking, hoewel niet meer dagelijks, zal zo ook voortgezet kunnen worden en ik vertrouw daar ook op.


Rita, je hebt je in de afgelopen vijf jaar, sinds juli 2009, als dagelijks bestuurder met hart en ziel ingezet voor de gemeente Bunschoten. Met hart voor de burgers van deze gemeente en met de ziel van je overtuiging dat wij het hier goed kunnen hebben met elkaar, als betrokken samenleving, sterke organisaties en een faciliterend en stimulerend gemeentebestuur.


In je portefeuille zat de zorg voor de woningbouwprojecten Rengerwetering en Zuyderzee. Ondanks de zware economische omstandigheden mocht er vaart blijven in de voortgang van de prachtige nieuwe woonwijk aan de zuidkant van Bunschoten-Spakenburg. En gelukkig is het mogelijk gebleken om als gemeente Bunschoten met de partners van de VOF een succesvolle start met de bouw van Zuyderzee te maken. Andere bestuurders nemen dat stokje van je over, maar jij en wij mogen met tevredenheid terugzien op jouw aandeel daarin.


Rita, jij was wethouder voor de CAP. Wij weten waarvoor die letters staan, zoals jij altijd met trots zei tegen de bestuurders uit regio en provincie: een van de oudste, misschien wel de oudste, -maar om dat uit te laten zoeken hebben jullie partijhistoricus Pieter de Vos aan boord-, lokale partij van Nederland. Hoe dan ook, de CAP is in de gemeente Bunschoten een begrip. Maar daaraan is sinds jij wethouder van Openbare Ruimte bent ook de wethouder van KAP, (bomenkap!). Zo zijn er burgers die je dankbaar zijn dat je hun overlast gevende boom hebt laten verwijderen. Anderen spreken over kaalslag als ze zien hoe op sommige plekken bomen zijn gekapt om plaats te maken voor jongere aanplant. Maar jij hebt de portefeuille Groen met verve opgepakt om ons groenarsenaal beter beheersbaar en beter betaalbaar te maken voor de toekomst. Daarvan gaan we de vruchten plukken, Zo heb je met overtuiging uitgedragen.


Rita! Je bent nu weg al wethouder, maar niet weg uit de politiek. Dat gaan we zeker merken, want je laat waar je bent altijd van je horen. Ik zie uit naar de voortzetting van de samenwerking. En wil je als dank naast de bloemen die je op 23 april kreeg, als aandenken aan jouw vijfjarig wethouderschap, iets aan bieden.

Jij was de eerste –en tot heden – enige vrouwelijke wethouder van de gemeente Bunschoten. Een bijzonder taak van onze wethouders is om bij toerbeurt als locoburgemeester op te treden bij de opening van de Spakenburgse Dagen. In klederdracht. En zo hebben wij het unicum dat een met ambtsketen over haar kraplap getooide locoburgemeester de show stal. Dat plaatje is uiteraard vastgelegd. Voor jullie! Het ga je goed, met Arie. Bedankt!


Bunschoten-Spakenburg, 6 mei 2014


Melis van de Groep, burgemeester van Bunschoten

Linkedin

Agenda

29-06-2018

Rotary Fundraceralley Spuiplein

03-07-2018

B&W-vergadering Gemeentehuis

04-07-2018

Zomernetwerkborrel Bedrijvenkring

05-07-2018

Gemeenteraad: Kadernota Gemeentehuis