Speech Starttop IMVO-convenant Eemlandhoeve

03-10-2016

Mevr. de minister, geachte aanwezigen,

Welkom in de gemeente Bunschoten. Als burgemeester van deze gemeente, die naast de pijler van de Spakenburgse visserij, al vanaf haar oorsprong gebouwd is op de Bunschoter agrarische pijler en getypeerd wordt door de open polders van het nationaal landschap Eemland, verbonden met Arkemheen, met melkveehouderijen, ben ik zeer vereerd met uw aanwezigheid, met die vanmorgen van staatssecretaris van Dam rond het programma Aan Tafel en nu vanmiddag met uw komst, mevr. Ploumen, in het kader van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de landbouw.

2. Welkom in de Eemlandhoeve. Sinds de oprichting daarvan weten Jan en Maaike Huijgen, met niet aflatende inzet ons en velen uit stad en land de weg te wijzen in de veranderingen binnen Eemland, Nederland, Europa en de wereld als het gaat om producenten en consumenten in de voedingsketen. Jan Huijgen gaat vergezichten niet uit de weg, hij handelt vanuit visie en overtuiging, maar zoekt altijd weer de verbinding met de landbouwwereld, zoals hiervoor bleek uit de excursies bij zowel de grootste Eemlandse boer, Hoeve Het Witte Schaap, en Huijgen’s bedrijf als breedste boer en de combinaties die ons nog kunnen verrassen.

3. Dat brengt mij op de regionale verbondenheid met dit onderwerp. Het moet per slot van rekening aan de basis gestalte krijgen. De gemeente Bunschoten neemt voor de gebiedsontwikkeling deel aan gebiedscoöperatie O-gen, waarin boeren, burgers, maatschappelijke organisaties en overheden samenwerken aan de toekomst-opgaven voor dit Eemland, Food Valley, Heuvelrug en Kromme Rijngebied. Onze betrokkenheid zal dus via O-gen gestalte kunnen krijgen.

4. Ik hoop van harte dat deze starttop het fundament mag leggen voor het stimuleren van goede keuzes in de landbouw en dat via maatschappelijk verantwoord ondernemen in het nationale en Europese beleid ruimte wordt gevonden om producenten en consumenten, ook op regionale schaal dichterbij elkaar te brengen.

Heel veel succes daarbij allemaal. En als de convenanten er straks zijn en succesvol worden uitgevoerd, vergeet dan niet: Het begon in Bunschoten.

Melis van de Groep

burgemeester

Linkedin

Agenda

29-06-2018

Rotary Fundraceralley Spuiplein

03-07-2018

B&W-vergadering Gemeentehuis

04-07-2018

Zomernetwerkborrel Bedrijvenkring

05-07-2018

Gemeenteraad: Kadernota Gemeentehuis