In Memoriam Aart Heuveling

20-04-2017

In Memoriam Aart Heuveling *1928-†2017

Drager Erepenning Gemeente Bunschoten

 

Op 7 april jl. is een markante persoonlijkheid uit onze gemeenschap heengegaan. Hele generaties Bunschoters zijn opgegroeid en vertrouwd geraakt met de naam van Aart Heuveling als zeer bekende plaatsgenoot, als een begrip, door zijn jarenlange en niet-aflatende inzet voor middenstand, consument en de gemeenschap als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand.

 

We kenden hem als ondernemer uit de Dorpsstraat, als medeoprichter, bestuurslid, maar vooral als reisleider en daarmee het gezicht van de Winstzegel Winkeliers, een voorloper van de WiWi-Botterpas. Hij was bestuurslid en lid van de Sinterklaascommissie van de Christelijke Middenstandsvereniging, was jarenlang zelf Sinterklaas die kinderen en ouders bij zijn binnenkomst zijn lijfspreuk op het hart bond: "Koopt in de vreemde niet, wat eigen plaats u biedt”.

 

Aart Heuveling startte toen hij in het huwelijk trad met Trijnie Vlietstra als zelfstandig ondernemer. Toen hij 40 jaar met haar getrouwd was en ook 40 jaar ondernemer was, kreeg deze bestuurlijke duizendpoot een Koninklijke Onderscheiding in de vorm van de eremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Meer dan terecht kunnen we zeggen, want wat was hij een voorbeeld voor andere ondernemers die de vruchten meeplukten van Aart’s onvermoeibare bezigheden. En wat heeft Aart met al deze activiteiten veel betekend voor de klanten van hem en andere lokale middenstanders. Veel inwoners hadden zonder Aart het buitenland nooit of anders veel later bezocht. En kostelijk waren de verhalen van de reizigers over de veelzijdigheid van de reisleider: hij was hun gids, cabaretier en voorganger al naar gelang de situatie vroeg. En voor Aart was niemand een nummer, maar iedereen was een mens. De wijsheid dat “Aandacht het mooiste is wat je iemand kunt geven" was hem ook op het hart geschreven.

 

Wij herinneren Aart vanavond in dankbaarheid voor wie hij was voor onze gemeenschap en voor zovelen van ons persoonlijk. Zijn zorg voor mensen kon hij ook kwijt in zijn functie als Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Wat had hij een plezier in het trouwen van mensen van allerlei pluimage, van allerlei afkomst, ja, ook van allerlei taal, al sprak hij niet echt zijn buitenlandse talen. Maar hij heeft nooit een bruidspaar in de kou laten staan omdat hij de taal niet sprak. Hij liet de hoofdzaken van zijn toespraak vertalen en liet de vertaler die tekst in zijn bijzijn hardop uitspreken. Daarop schreef Aart de tekst zoals hij die hoorde, dus fonetisch, op en daarmee durfde Aart het wel aan en sprak vrijmoedig en blijmoedig het bruidspaar en hun gasten toe. Het was ook leuk om Aart Heuveling zelf aandacht te geven en te bedanken, zoals bij het 1500ste huwelijk dat hij in 2007 mocht voltrekken en ik hem tijdens die huwelijksvoltrekking als burgemeester en collega-babs mocht verrassen. Nadat hij 80 jaar was geworden vond hij het verstandig om te stoppen, niet dat hij er genoeg van had. Het was nog steeds zijn lust en zijn leven en dit werk had hem, zo vertelde hij mij, enorm geholpen toen hij alleen verder moest na het overlijden van zijn vrouw in 2001. In zijn 81ste levensjaar voltrok hij nog 3 toegezegde huwelijken, waaronder het zesde kind uit een gezin en daarmee kwam een einde aan een bijna 30-jarige periode als ambtenaar van de burgerlijke stand. Aart was niet alleen trouwambtenaar, hij was zelf ook trouw, getuige de indrukwekkende lijst van jarenlange functies. Ook om die reden werd hij bij zijn afscheid benoemd tot ereburger van de gemeente Bunschoten, door het toekennen van de gemeentelijke erepenning.

 

Aart hield ook van zingen. Het christelijke lied was zijn favoriet. In de tijd van de Sint-Nicolaas Actie organiseerde hij zangavonden voor een stampvolle Noorderkerk. Hij zong zelf graag als koorlid in Sursum Corda en op hoge leeftijd nog als meezingend dirigent van De Lofstem in Woon- en Zorgcentrum De Haven. Ook in de dagen van de WiWi-reizen was Gods lof zingen een vast onderdeel van het zondagprogramma dat Aart samenstelde. En als de voldane vakantiegangers in de bus op de terugreis uit het buitenland de blauwe Polynorm-letters ontwaarden aan de skyline van Bunschoten, dan hief Aart als voorzanger het gezang “k Wil u o God mijn dank betalen” aan. De woorden uit dit avondlied: ”Eens aan de avond van mijn leven, breng ik van zorg en strijden moe, voor elk dag mij hier gegeven, U nog een dankbaar loflied toe”, werden voor hem bewaarheid in het moeilijke laatste jaar van zijn aardse leven.

 

Aart Heuveling leefde in een vaste overtuiging, die ook de troost voor zijn familie, zijn kinderen en kleinkinderen mag zijn, dat hij nu bij zijn Hemelse Vader een hoger, reiner loflied mag zingen, voor eeuwig.

 

Laten wij Aart Heuveling in dankbaarheid en stilte gedenken.

 

Bunschoten-Spakenburg, 20 april 2017

 

Burgemeester Melis van de Groep

 

 

 

Linkedin

Agenda

29-06-2018

Rotary Fundraceralley Spuiplein

03-07-2018

B&W-vergadering Gemeentehuis

04-07-2018

Zomernetwerkborrel Bedrijvenkring

05-07-2018

Gemeenteraad: Kadernota Gemeentehuis