Vol op het orgel!

27-06-2014

Op 6 juni jl. opende H.K.H. prinses Margriet de nieuwbouw van het  Meander Medisch Centrum aan de Maatweg in Amersfoort. Dit nieuwe ziekenhuis is zonder meer een aanwinst voor de hele regio. En door haar ligging hebben de inwoners van de gemeente Bunschoten als bijkomend voordeel dat de bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer of fiets aanmerkelijk is verbeterd.

 

Bij de opening noemde een van de sprekers het Meander heel treffend een huis van vreugde en verdriet. De uitbundige blijdschap van jonge ouders en hun familie na een voorspoedige bevalling en geboorte staat daar in schril contrast met de strijd tegen ziekte, het lijden door pijn en het verdriet na overlijden. Daarom is het Meander ook een plek die vraagt om troost.

 

Om die reden heb ik mijn medewerking verleend aan de fondswerving voor het Levensbeschouwelijk Centrum. Dat omvat, naast een plaats van stilte in “De Laan“ om troost te zoeken, om te bidden voor moed, genezing en kracht, ook een liturgische ruimte in “De Foyer”. Voor de zondagse diensten van Woord en Gebed is goede muzikale begeleiding nodig. De kerken in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk hebben, in een actie die door het Interkerkelijk Overleg gemeente Bunschoten (IKOB) werd gecoördineerd, eerder € 8.850 bijeengebracht voor de aanschaf van een orgel. Een inzameling in de afgelopen maanden onder een aantal bedrijven en personen voegde daar het prachtige bedrag van € 9.250,= aan toe, zodat in totaal maar liefst € 18.100 vanuit de gemeente Bunschoten kon worden bijgeschreven op de rekening van de Stichting Fondswerving Levensbeschouwelijk Centrum. Dit bedrag is toereikend voor het inmiddels bestelde en geplaatste orgel en zo kon ook nog een bijdrage ten goede komen aan de vleugel, die ook in deze ruimte staat. Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk lieten zich weer van hun beste kant zien en gingen voor de actie vol op het orgel!

 

Namens de stichting ook mijn hartelijke dank voor alle bijdragen, van klein tot groot, alle zeer waardevol. De organisten en pianisten die de begeleiding verzorgen zijn u dankbaar. En als u op een zondagmorgen in het ziekenhuis moet zijn of op een andere dag daar een muzikale activiteit bezoekt kunt u genieten van de muziek: de organisten kunnen dankzij ons Vol op het Orgel!

Uw burgemeester
Melis van de Groep

Linkedin

Agenda

29-06-2018

Rotary Fundraceralley Spuiplein

03-07-2018

B&W-vergadering Gemeentehuis

04-07-2018

Zomernetwerkborrel Bedrijvenkring

05-07-2018

Gemeenteraad: Kadernota Gemeentehuis