Valse start

12-03-2013

In het provinciehuis van Utrecht werd deze week door bestuurders en burgers ingesproken bij de minister van Binnenlandse Zaken over zijn voornemen om drie provincies samen te voegen tot een Noordvleugelprovincie. Namens de gemeente Bunschoten wees ik de minister op de raadsbrede motie die ook unaniem werd aangenomen door onze raad en aan hem is toegezonden. Bij het argument van de minister dat er al veel onderzoek is gedaan, wees ik hem op het feit dat de meningen uiteenlopen en dat er dus eerst tijd nodig is voor een grondig onderzoek en een analyse van problemen. Bij het voornemen van de minister om zijn visie binnenkort kenbaar te maken, samen met de resultaten van een bussines case, heb ik mijn twijfels uitgesproken of die geloofwaardig kan zijn nu de minister al heeft gezegd wat hij wil!

In sporttermen: een valse start. Ik heb minister Plasterk geadviseerd en opgeroepen deze discussie niet zo, en niet nu te voeren. Terug naar start en pas weer beginnen nadat de grote decentralisaties zijn gerealiseerd en als we goed nagedacht hebben!

 

Melis van de Groep,

Burgemeester van Bunschoten

Linkedin

Agenda

14-06-2018

ALV Vereeniging van Zuiderzeegemeenten Restaurant...

14-06-2018

Viering 100 jaar Zuiderzeewet Restaurant De Tavee...

14-06-2018

Medewerkersbijeenkomst Samenwerking BLNP Euretco,...

15-06-2018

Zeilevenement Urk Restaurant 't Achterhuis, Urk