Luchtjes en geuren oké, maar stank nee

16-07-2013

Spakenburg is van oorsprong een vissersdorp en Bunschoten, Eemdijk en Zevenhuizen hebben een boerenachtergrond. Zowel in het vissersdorp als in de boerengemeenschappen was het gewoon om dagelijks te worden geconfronteerd met de aangename en ook minder aangename geuren die bij deze bedrijvigheid hoorde. In de Hoekstraat waar ik opgroeide, reden de kleinere en grotere visvrachtwagens, ook die met visafval(!), gewoon langs ons huis en hadden de visboeren hun schuurtjes en rokerijtjes gewoon tussen de huizen. Als er oostenwind was dan kon de was op maandagmiddag niet meer buiten hangen, want dan zat de lucht vol van de visrook van de grotere rokerijen op de Oostmaat en de Weikamp. Visrooklucht aan de kleding kon niet of moest worden bestreden met een 'lochie', meestal 4711 eau de cologne.

Met de milieuwetgeving en de roep om een betere hygiëne veranderde ook het beeld in Bunschoten-Spakenburg. De boeren vertrokken uit de Dorpsstraat en de visboeren uit de Spakenburgse woonwijken. Omdat de meest gangbare windrichting west is, werd besloten het visbedrijventerrein aan de oostkant van het dorp aan te leggen. Zo werd de Zuidwenk de plek waar visbedrijven en vanaf het eerste begin ook een visafvalbedrijf zich vestigden. Oost- en noordoostenwinden, die vaker voorkomen in het midden van de winter en van de zomer voer(d)en niet altijd frisse luchten en geuren over de Spakenburgse wijken, maar dat was niet te vergelijken met de oude tijd waarin de visboer de buurman was. Bovendien verschillen smaken en dus ook de waardering van geuren. Waar de een geniet van de zeelucht van verse vis, verkiest de ander de baklucht van (krenten)bollen. 

In de afgelopen jaren zien we een nieuwe problematiek ontstaan. Dat heeft deels te maken met nieuwe technieken en behoeftes waar uitstekende Bunschoten-Spakenburger ondernemers als de kippen bij zijn, maar waar we ook aan lopen tegen de grenzen van wat kan op een bedrijventerrein dat zo dicht bij een woonwijk ligt. Dat gaat om zwaarder en intensiever verkeer van en naar de Zuidwenk wat de verkeersveiligheid raakt, maar ook om nieuwe procédés zoals bakkerijen met knoflookproducten en uiteraard de veelbesproken biovergistingscentrale waar de grondstof bestaat uit voedselafval, wat vanuit een staat van ontbinding wordt omgezet in biogas.
Konden de klachten over de knoflookuitstoot van de bakkerij worden verholpen door aanpassing van de bedrijfsinstallatie, dat is bij de biovergistingscentrale helaas nog niet gelukt, ondanks - en dat mag niet onvermeld blijven- grote inzet van de onderneming.

U weet dat de gemeente geen enkele bevoegdheid tot het treffen van maatregelen of de handhaving daarvan ten aanzien van dit bedrijf heeft. Die is in handen van de provincie Utrecht. Wij als gemeente Bunschoten benutten alle bestuurlijke contacten om aan te dringen op een spoedige en permanente oplossing. Dat doe ik uiteraard als burgemeester en namens het college van BenW doet wethouder M. Nagel dat in het bijzonder als portefeuillehouder Milieu. Na de presentatie van de resultaten van het onderzoek heeft de verantwoordelijk gedeputeerde ons laten weten dat het college van GS op zeer korte termijn met een standpunt komt. De provincie Utrecht die als vergunningverlener en handhaver het 'lek' heeft onderzocht moest nu met een aanpak komen die de ernstige stankoverlast permanent beëindigt. Recent is die aanpak bekend geworden. Het bedrijf krijgt de tijd tot uiterlijk 1oktober om een einde te maken aan de overlast en krijgt daarna een dwangsom opgelegd als dat niet gebeurd is. De provincie Utrecht en de betrokken ondernemer wens ik veel wijsheid en succes toe om met daadkracht en kunde het gewenste resultaat te behalen.

Overigens is de toekomstvisie 2015 van de gemeente Bunschoten opgenomen dat (in elk geval) milieubelastende bedrijven op termijn de Zuidwenk zouden moeten verlaten. Juist de overlast die dergelijke bedrijven kunnen geven voor de huidige en nieuwe bewoners van dit gebied is een belangrijke reden om bedrijven die onder deze milieucategorie vallen en nog verder willen groeien daarvoor op de Zuidwenk geen gelegenheid meer te bieden, maar elders te huisvesten. Ik weet dat dit letterlijk toekomstmuziek is, die qua tempo ook nog eens afhankelijk is van economische ontwikkelingen, maar het blijft de moeite waard om aan te werken, ook in de nieuwe toekomstvisie 2025.

Maar wat koop je daar als burger vandaag voor? De nood voor onze inwoners die in de eerste linie van de stankoverlast zitten is erg hoog. Uit gesprekken met burgers in de woonwijken rondom de Zuidwenk en uit de media weet ik dat velen gebukt gaan onder deze ontoelaatbare aantasting van de leefbaarheid. Daarnaast heb ik niet alleen mijn ogen en oren de kost gegeven, maar heb ik in de afgelopen maanden ook regelmatig zelf de geuren en de stank waargenomen, zowel op kortere als op grotere afstand van de biovergistingscentrale. Ik weet als voormalig inwoner van de Hoekstraat dat Spakenburgers die ondernemende buren hebben, niet op elke slak zout leggen. En mensen die al jaren op de Zuidwenk wonen weten dat zij van tijd tot tijd met luchtjes en geuren van omringende bedrijven te maken hebben. Daar hebben wij ze ook nooit over gehoord. Maar dit is van een andere orde, is niet acceptabel. De stankoverlast moet zo snel als maar mogelijk is helemaal tot het verleden behoren.

Laten we hopen dat de wind tot 1 oktober vaak uit de goede hoek zal waaien. Want elke dag met deze 'locht' rondom en zelfs in het huis is er één te veel. En iedereen die daar de komende tijd nog mee te kampen heeft wens ik veel sterkte toe. Geduld durf ik u niet meer te vragen. Ook u heeft recht op schone lucht!

 
Met vriendelijke groet,
Burgemeester van de Groep

Linkedin

Agenda

29-06-2018

Rotary Fundraceralley Spuiplein

03-07-2018

B&W-vergadering Gemeentehuis

04-07-2018

Zomernetwerkborrel Bedrijvenkring

05-07-2018

Gemeenteraad: Kadernota Gemeentehuis