Aangifte

30-03-2012

Deze week heb ik bij de politie aangifte gedaan wegens smaad en laster door Richard de Jong. In de afgelopen jaren heeft hij mij als burgemeester in zijn brieven meermalen voor van alles en nog wat uitgemaakt. In de afgelopen maanden schreef hij diverse (open) brieven aan college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad waarin hij mij beschuldigt van machtsmisbruik en dus het plegen van ambtsmisdrijven. Tijdens een inspreekbeurt in de commissie Bestuur en Middelen heeft hij publiek gesproken over een doofpot en door mij verrichtte illegale handelingen. Uiteindelijk heeft De Jong ook een website gelanceerd waarop hij mij van dergelijke kwade praktijken beticht en ook via de media heeft hij mij (en anderen) een leugenaar genoemd.

 

Ik heb eerder, ondanks zijn aantijgingen aan mijn adres, een poging ondernomen om de verhoudingen tussen de gemeente Bunschoten en De Jong te normaliseren. Ook heb ik meegewerkt aan de poging van twee gemandateerde raadsleden om (weer) een gesprek te voeren en te zien of normalisatie haalbaar was.

 

De Jong blijft echter beweren dat ik willens en wetens informatie achter houd, dat ik lieg, dat ik ambtenaren monddood heb gemaakt, dat ik een doofpot in stand houd. En dat zou dan met name de gang van zaken betreffen rond een conflict met de woningcorporatie, waarover de rechter een uitspraak heeft gedaan. De gemeente Bunschoten was daarin geen eisende partij. Van enig spoor of bewijs dat medewerkers en bestuurders iets hebben gedaan om De Jong in zijn zaak te benadelen, is geen sprake. Hoewel de raad, het college, de ombudsman, en ik daarom hebben gevraagd. Maar ondertussen blijven de beschuldigingen naar enkele medewerkers van de gemeente, enkele wethouders en mijn persoon doorgaan.

 

College en gemeenteraad hebben Richard de Jong maatregelen opgelegd. Niet langer wordt geaccepteerd dat medewerkers en bestuurders ongefundeerd worden beschuldigd en beledigd. Maar hij gaat door op internet en in de media. In de wet is duidelijk vastgelegd dat het strafbaar is om in geschrift en woord personen te beledigen. Daarom heb ik nu besloten aangifte te doen.

 

Melis van de Groep

Burgemeester van Bunschoten

Linkedin

Agenda

29-06-2018

Rotary Fundraceralley Spuiplein

03-07-2018

B&W-vergadering Gemeentehuis

04-07-2018

Zomernetwerkborrel Bedrijvenkring

05-07-2018

Gemeenteraad: Kadernota Gemeentehuis